TGH Group chia sẻ giá trị phát triển bền vững

TGH Group đầu tư và kinh doanh nhiều lĩnh vực như dược phẩm, phân phối hàng tiêu dùng, đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản, tư vấn bán hàng, tư vấn định vị thương hiệu, truyền thông marketing tổng thể.

Tín

Chúng tôi bảo vệ chữ Tín như bảo vệ mạng sống của bản thân; Luôn chuẩn bị đầy đủ tinh thần, thể chất, kỹ năng, kiến thức để đáp ứng nhu cầu và phục vụ lợi ích của khách hàng được thỏa mãn nhất.

Nhân

Chúng tôi xây dựng các mối quan hệ với tinh thần “Cho trước nhận sau”; coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất; Tạo dựng “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết.

Tâm

Chúng tôi đặt chữ Tâm làm nền tảng phát triển – Lấy khách hàng và nhân viên làm trung tâm, đề cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện dịch vụ trên cơ sở thượng tôn pháp luật và hài hòa lợi ích các bên.

Trí

Chúng tôi đề cao tinh thần không ngừng rèn luyện, tìm kiếm tri thức, phát triển kỹ năng, nâng cao năng lực, sáng tạo trong suy nghĩ và hành động nhằm tối đa lợi ích khách hàng, lợi ích Công ty, lợi ích nhân viên và lợi ích xã hội.

Tốc

Chúng tôi chú trọng công tác lập kế hoạch và triển khai hành động, luôn đảm bảo tiến độ thực hiện dịch vụ tới khách hàng được nhanh chóng và kịp thời.

Công ty thành viên

Tổng hợp những công ty thành viên, mảng kinh doanh, đầu tư mà TGH Group đang phát triển

Công thức Vận Mệnh 3 gốc 3 thầy - công thức triệu đô

Suy Nghĩ => Hành Động =>Thói Quen => Tính Cách => Vận Mệnh. Làm sao để có suy nghĩ đúng? Phát sinh "Tư Duy" tích cực. 3 Gốc: Trí Tuệ + Đạo Đức + Nghị Lực (Hạt Giống Tốt). 3 Thầy: Thầy hiền trí + Nhóm bạn ưu tú + Tủ Sách tinh hoa (Môi trường). Hạt giống tốt + Môi trường tốt ==> Quả Ngọt.